top of page

just dare
to explore

Aanleiding

 

Door corona, was deze opdrachtgever een tijdlang genoodzaakt om een andere werkbare situatie te creëren. Deze situatie, dacht men, zou van tijdelijke aard zijn, echter begon het steeds meer te lijken op een nieuwe werksituatie i.p.v. van een tijdelijke situatie. Deze organisatie was dus duidelijk zoekende naar werksituatie die voor alle partijen duurzaam en vitaal is. Daarnaast wilden zij verbinding tussen organisatie en medewerkers verbeteren en team optimaal laten samenwerken in de nieuwe situatie. Hoe bepalen we een vitale toekomst?

aanpak
 

Michel Nusse ging samen met teams op verandering expeditie. Dit heeft gezorgd voor verhalen, inzichten en wederzijds begrip. Allereerst zorgden opdrachten ervoor dat teams tegen grenzen aan liepen, men moest uit zijn comfortzone komen om dat te realiseren. 

Daarmee was iedereen bewust waar men als mens en als bedrijf naartoe wilden en wat men niet wilden. Het gemeenschappelijk doel was zo geformuleerd. De volgende stap was de route bepalen om dat doel te bereiken. Onder leiding van Michel en Toine werden daarvoor vaardigheden ontwikkeld, die lef en moed vergen van de medewerkers. Op een bijzondere locatie met opdrachten in de buitenlucht, werd kennis, inspiratie en ervaring doorgegeven die resulteerden in verbinding. Samen met de trainer is er vervolgens een stappenplan gemaakt voor een vitale toekomst die geborgd wordt in de organisatie. 
 

Resultaat
 

Er is bewustwording en begrip ontstaan voor een nieuwe werksituatie, waarbij taken en doelen helder zijn geformuleerd voor elk team en individu. De samenwerking tussen verschillende medewerkers is op een natuurlijke en oprechte manier ontstaan en zorgt voor verbinding met organisatie. De aftrap naar een vitale toekomst is gedaan.

buitencentrum-oostvaardersplassen-gallery-1
Working Together on Project_edited
IMG_20180906_174649_228-1200x560
4
WhatsApp Image 2021-09-17 at 13.33.24
WhatsApp Image 2021-09-18 at 10.34.34 (1)
IMG_20201004_074207-1024x768
WhatsApp Image 2021-09-20 at 10.59.25 (2)
bottom of page